Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Tornadoer på Mars?

Av Erik Tronstad

 

Artikkel publisert i Nytt om Romfart, 18. årgang, nummer 65, januar-mars 1988, sidene 23-24 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Selv om trykket i atmosfæren på Mars bare er 0,5 % av hva den er ved havoverflaten på Jorden, er luften overraskende aktiv. Aktiviteten i den varierer fra dannelsen av tynne skyer til støvstormer som innhyller hele planeten. Nå har to forskere ved Brown University kommet fram til at årstidsvariasjonene i Mars-atmosfæren kan forårsake tornadoliknende fenomener, som etterlater spor på overflaten.

John A. Grant og Peter H. Schultz har undersøkt bilder av Mars-overflaten tatt av Mariner 9 og Viking. Bildene viser områder med en rekke merkelige mørke, tynne streker. Selv om disse båndene er spredt over hele planeten, finnes de fleste i et bånd langs en bestemt bredde på den sydlige halvkule.

Tidligere mente man dette kunne være sanddyner, men denne hypotesen forkastes av Grant og Schultz fordi strekene av og til krysser kratervegger og hverandre. Disse egenskapene peker isteden hen mot en lokal, intens atmosfærisk årsak - noe som understøttes av det faktum at markeringene svekkes når det nærmer seg høst på Mars, og trer fram igjen med et annet mønster mot slutten av den påfølgende sommer.

På Jorden feier støvvirvler og tornadoer med seg støv og sand og omfordeler større partikler langs veien de tilbakelegger. Siden det er nærliggende å anta at det samme skjer på Mars, vil opphopningen av slikt materiale fortone seg mørk mot det lysere støvet på overflaten. Støvvirvler er tidligere påvist på Mars (se notisen Støvvirvler på Mars i Nytt om Romfart nummer 56, 1985, sidene 102-103), men Grant og Schultz mener disse må være enorme for å avsette de observerte stripemønstrene. Bare de atskillig sterkere virvlene til tornadoer kan omfordele så store mengder materiale, passere over hindringer og rase flere titalls kilometer langs overflaten.

Tekst til illustrasjon brukt i artikkelen

På dette bildet tatt av banesonden til Viking 1, kan de mørke strekene (markert med hvite piler) være spor etter tornadoer på Mars. Sporet som strekker seg nesten diagonalt fra oppe til venstre og nedover til høyre i bildet, er omtrent 130 km langt. Fordi det krysser både canyoner og en kratervegg, har man mistanke om at det må være laget av en tornado. Nord er opp på bildet, som viser et område omtrent 1500 km vest for Argyre Planitia. (NASA)

 
Forrige artikkel | Neste artikkel | Alle NOR 1988 | Alle Romfart/NOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.