Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 

Tidligere Mars-sonder

Av Øyvind Guldbrandsen

 

Artikkel publisert i Smånytt om Romfart, nummer 5, 1999 av Norsk Astronautisk Forening/www.romfart.no.

Skriv ut

Tips bekjent

 

Oversikten viser alle sondene som er sendt, eller forsøkt sendt mot Mars etter oppskytingene av Viking 1 og 2 i august 1975, som var et klimaks i det amerikanske utforskningsprogrammet av Mars med romsonder. Iherdige sovjetiske fremstøt var konsekvent blitt rammet av uhell, kanskje med unntak av kretsløpssonden Mars 5 (1973), som det ble offentliggjort ett bilde fra. (Se artikkelen Sovjetiske romsonder mot Mars i Nytt om Romfart nummer 71, 1989, sidene 59-63.)

  • Fobos 1
  • Fobos 2 (Sovjetunionen, begge skutt opp i juli 1988) Skulle inn i bane rundt Mars og fly nært og langsomt over Mars-månen Fobos, for til slutt å slippe instrumentpakker ned på den lille månen. Kontakten med Fobos 1 glapp på vei til Mars (bakkekontrollørtabbe), kontakten med Fobos 2 opphørte etter noen uker i Mars-kretsløp, før møtet med Fobos.
  • Mars Observer (USA, opp september 1992). Skulle observere Mars fra lav polbane i minst ett Mars-år (687 jorddøgn). Kontakten brutt tre dager før ankomst Mars, muligens på grunn av eksplosjon i fremdriftsystemet. (Se notisene Mars Observers forsvinning i Smånytt om Romfart nummer 1, 1994 og Mars Observer forsvunnet i Smånytt om Romfart nummer 4, 1993.)
  • Mars Global Surveyor (USA, opp november 1996). Erstatningssonde med fem av Mars Observers syv instrumenter. Vellykket så langt, men et defekt solpanelhengsel utsatte starten av observasjonsprogrammet i ett år, til mars 1999. Siste halvdel av programmet kan bli hemmet av en mekanisk antennefeil (se notisene Antennetrøbbel for Mars Global Surveyor i Smånytt om Romfart nummer 3, 1999 og Mars Climate Orbiter skutt opp i Smånytt om Romfart nummer 8, 1998). Nye oppgaver som relésatellitt for Mars Polar Lander kan gå på bekostning av egne observasjonsdata.
  • Mars '96 (Russland, betydelig europeisk deltakelse, opp november 1996). Kretsløpssonde med to penetratorer og to små landingskapsler. Mislykket oppskyting. (Se notisene Problemer med Mars-sonde i Smånytt om Romfart nummer 2, 1997 og Mislykket Mars'96 i Smånytt om Romfart nummer 6, 1996.)
  • Mars Pathfinder (USA, opp desember 1996). Landingssonde medbringende det lille kjøretøyet Sojourner (se notisen Mars Pathfinder i Smånytt om Romfart nummer 7, 1996). Begge fungerte i om lag tre måneder på Mars (se også notisene Mars i Smånytt om Romfart nummer 2, 1998, Vanskeligheter ved Mars i Smånytt om Romfart nummer 6, 1997, Mars Pathfinder og Mars Global Surveyor i Smånytt om Romfart nummer 5, 1997 og Mars Pathfinder har landet i Smånytt om Romfart nummer 4, 1997).
  • Nozomi (Japan, opp juli 1998). Skulle inn i bane rundt Mars i oktober 1999. Mislyktes i å forlate Jorden på korrekt måte (se notisen Nozomi: Forsinket Mars-ankomst i Smånytt om Romfart nummer 1, 1999). Ankomst Mars er nå ventet å skje i 2003 eller 2004.
  • Mars Climate Orbiter (USA, opp desember 1998). Kretsløpssonde med blant annet det sjette av Mars Observers instrumenter. Traff Mars-atmosfæren ved ankomsten og forsvant etter en av romprogrammets største bakkekontrollblundere. (Se notisen Mars Climate Orbiter tapt etter Mars-kollisjon i Smånytt om Romfart nummer 5, 1999.)
  • Mars Polar Lander (USA, opp januar 1999). Landingssonde pluss to penetratorer. I skrivende stund på vei mot Mars med planlagt landing 3. desember 1999 (se notisen Mars Polar Lander skutt opp i Smånytt om Romfart nummer 1, 1999).
 
Forrige notis | Neste notis | Alle SOR 1999 | Alle Romfart Ekspress/SOR
 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.