Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
 

Spørsmål og svar

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

Spørsmål

Hva er forskjellen på astronaut og kosmonaut?

Svar

Forskjellen er bare språklig. Det tidligere Sovjetunionen og USA var de to første landene som hadde programmer for og greide å sende mennesker opp i rommet. Sovjetunionen omtalte sine romfarere som «kosmonauter», mens amerikanerne brukte betegnelsen «astronauter» om sine. Dette «skillet» i betegnelse består for så vidt ennå, ved at man i mer faglig litteratur ofte ser «kosmonaut» brukt om personer skutt opp i russiske romfartøyer, og «astronaut» om personer skutt opp i amerikanske.

På norsk bruker vi gjerne «romfarer», enten vi omtaler en person i et amerikansk eller russisk romfartøy.

På fransk brukes (om jeg husker rett) ordet «spationaut», som betyr «romfarer».

Også i Kina brukes det egne ord for «romfarer», men bruken er noe sprikende, da flere ord benyttes. Transkribert via engelsk til norsk brukes ordene «taikonaut», «hangtianjuan» og «juhangjuan»..

Tekst: Erik Tronstad

 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.