Boeings Starliner*

Boeings Starliner*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 13.04.20. Oppdatert 03.08.21.

eRomfart 2020-024 Norsk Astronautisk Forening, 10.04.2020

 

Dette er en nyhetsnotis opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.

 

 Boeings Starliner

 

Av Ragnar Thorbjørnsen

Boeing kunngjorde like før påske at de vil gjennomføre en ny ubemannet test av Starliner (CST-100). Under testferden i desember ble det avdekket alvorlige feil i programvaren. Dette førte blant annet til at romskipet ikke kunne nå fram til Den internasjonale romstasjonen. Før testferden i desember regnet man det som ganske sikkert at romskipet ville bli klart til bruk for bemannede ferder i løpet av 2020. Nå ser det i stedet ut til at den første bemannede ferden ikke vil komme før neste år.

Boeing sliter nå også med store problemer grunnet pandemien, men også fordi deres nye passasjerfly, 737 Max, har flyforbud etter to alvorlige ulykker der mange menneskeliv gikk tapt. Også når det gjelder 737 Max kan problemet delvis sies å skyldes feil i programvare, dog er det ikke gjort noe poeng av at et programvareproblem har rammet både dette flyet og Boeings romskip. Det er således ingen grunn til å tro at det er noen sammenheng her.

NASA har som kjent bidratt med betydelige beløp til Boeings utvikling av Starliner, men romskipene er likevel Boeings eiendom, og NASA skal betale Boeing for hver oppskyting. Da hører det også med å nevne at en ekstra testferd nå skal gjennomføres «uten at det skal koste skattebetalerne noe». NASA slipper med andre ord å være med på å betale for den nye testferden. Boeing regner med at den nye testferden vil koste 410 millioner dollar. Man kunne kanskje tenke at en ytterligere utsettelse uansett vil bety kostnader for NASA, men til dette svares det at man har vært framsynte, og ikke «satset alle pengene på én hest». Her tenker NASA på SpaceX, som riktignok også har hatt sine problemer, men som nå planlegger for at den første bemannede ferden med Crew Dragon skal kunne finne sted i siste halvdel av mai. Det antas at den nye testferden for Starliner vil kunne finne sted i oktober eller november, noe som betyr at den første bemannede ferden nok må vente til 2021.

Evalueringen etter den første testferden peker på at programvaren ikke ble testet i sin helhet, det vil si at testene ble gjennomført for hver fase i ferden, hver for seg. En annen mangel ved testene var at man ikke brukte de datamaskinene som skulle monteres i romskipet, når programvaren ble testet. Til sammen førte dette til at feilene ikke ble avdekket. Evalueringen munnet ut i at det ble gitt omtrent 60 anbefalinger om modifikasjoner som må implementeres før neste ferd.

Boeing har nå to romskip under utsjekking ved Kennedy Space Center, det ene ble benyttet under testferden i desember. Begge disse romskipene skal kunne brukes opp til 10 ganger. Vi er vant til slik gjenbruk fra romfergeprogrammet, mens alle andre bemannede romskip vi kjenner fra historien kunne kun brukes én gang. Hvert Starliner-romskip skal dessuten på hver ferd kunne være dokket til ISS i syv måneder.

Den første bemannede ferden for Starliner er naturlig nok ikke tidfestet, men mannskapet har vært klart lenge: Chris Ferguson, Mike Fincke og Nicole Mann. Førstnevnte, en tidligere romfergeastronaut, er nå ansatt i Boeing. De to andre er NASA-astronauter.


Starliner-romskipet som ble benyttet under testferden i desember 2019, fotografert før ferden. Da med både mannskapsseksjon og serviceseksjon. (Boeing)


Den samme kapselen etter ferden. Den svarte streken på kapselens overflate skyldes heten som oppstod under tilbakevendingen. (Boeing)