Bonus-tur til tre av de store Jupiter-månene?*

Bonus-tur til tre av de store Jupiter-månene?*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 16.10.20. Oppdatert 12.12.21.

eRomfart 2020-050, Norsk Astronautisk Forening, 16.10.2020


Bildene tilhører en nyhetsnotis som er sendt ut på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening.
Om du ønsker å motta disse notisene på epost, samt nyte godt av våre øvrige medlemsfordeler, kan du melde deg inn her.

Bonus-tur til tre av de store Jupiter-månene?

Av Ragnar Thorbjørnsen

NASA-sonden Juno ble skutt opp i 2011 og gikk inn i polbane rundt Jupiter i 2016. Formålet med denne sonden var studier av planeten Jupiter, dens atmosfære og dens magnetfelt. Dette er informasjon som forskere naturligvis er opptatt av å avdekke, men som ikke egner seg like godt for «publikum», og det er nok grunnen til at vi ikke hører så mye om Juno. Kanskje kan dette snart endre seg.

Jupiter fotografert av Juno i februar 2019. Bildet er satt sammen av tre enkeltbilder. (NASA/JPL Caltech)


Den primære fasen av Juno-prosjektet skal avsluttes i juni 2021, men NASA ønsker å forlenge sondens operative oppdrag til september 2025. En beslutning er ventet før jul. En av gevinstene ved en forlengelse er at sonden da vil kunne foreta nærpasseringer av månene Ganymedes, Europa og Io. I midten av 2021 vil Juno kunne passere Ganymedes i en av stand av 1000 kilometer og i slutten av 2022 vil sonden kunne passere Europa i en avstand av 320 kilometer. Videre ligger det til rette for to passeringer av Io i 2024, i en avstand av ca. 1500 kilometer.

Fra før har vi relativt gode bilder av alle disse månene, tatt av Voyager-sondene og Galileo-sonden. Det vil nå være av interesse å finne ut om det har skjedd forandringer av betydning på disse månenes overflate. Ekstra interessant vil det også være å kunne bruke Junos mikrobølgeradiometer til å undersøke tykkelsen til isen som dekker Europas overflate, spesielt er man interessert i å finne ut hvor isen er tykk og hvor den er tynn. Og selvsagt vil man også være opptatt av å oppdage eventuelle geysirer, noe man hittil kun har vage antydninger om gjennom observasjoner fra jordbane (Hubble-teleskopet).

Illustrasjon av Juno i bane rundt Jupiter. (NASA(JPL-Caltech)