Liv på Venus?

Liv på Venus?

Publisert av Norsk Astronautisk Forening den 12.10.20. Oppdatert 13.12.20.

eRomfart 2020-048, Norsk Astronautisk Forening, 12.10.2020

Av Ragnar Thorbjørnsen

 

Venus, satt sammen av 78 enkeltopptak gjort av Mariner 10 da den passerte planeten i februar 1974. Originalbildene er tatt gjennom oransje og ultrafiolett filter. Bildene ble prosessert på nytt og publisert av NASA i juni 2020. Bildet viser høyere kontrast i skylaget enn hvordan et menneske ville sett planeten. Dette for å fremheve detaljer som ellers ville vært nesten usynlige. (NASA)

 

Illustrasjon av Venus' overflate og atmosfære, og av fosfinmolekylene som er oppdaget i atmosfæren. Disse molekylene svever i skyene 55-80 km over overflaten. (European Southern Observatory/M. Kornmesser/L. Calcada)

 

Illustrasjon av den foreslåtte sonden DAVINCI+ og kapselens ferd ned gjennom Venus-atmosfæren. (NASA/Goddard Space Flight Center)