Lucy - Dinkinesh*

Lucy - Dinkinesh*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 05.11.23. Oppdatert 01.07.24.

OVER: Illustrasjon romsonden Lucy når den passerer en dobbeltasteroide.

 

eRomfart 2023-021, Norsk Astronautisk Forening, 05.11.2023

 

Dette er en nyhetsartikkel opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.

Lucy - Dinkinesh

Av Ragnar Thorbjørnsen

   

Lucy er et 3,2 millioner år gammelt skjelett, som ble funnet av paleo­antropologen Donald Johanson i 1974. Skjelettet er blitt klassifisert som tilhørende arten australopithecus afarensis, som er et mellomledd mellom aper og mennesker. Så hva har dette å gjøre med romforskning? Romsonden Lucy, som nå er på vei til asteroide-beltet, nærmere bestemt en samling asteroider i Lagrange-punktene L4 og L5 (dannet av gravitasjonen fra Solen og Jupiter), er oppkalt etter dette skjelettet.

Og hvorfor fant man på det? Ideen er at akkurat som skjelettet forteller oss noe om menneskenes forhistorie, regner man med at disse asteroidene kan fortelle oss noe om Solsystemets opp­rinnelse, fordi de antas å være dannet omtrent på samme tid som planetene. De er fanget i området rundt L4 og L5, og har sannsynligvis befunnet seg der helt siden planeten Jupiter ble dannet.

Og hvordan fant de på å kalle skjelettet for Lucy? Donald Johanson forteller: "Mens vi satt i leiren og pratet, ble Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band spilt på en Sony båndspiller. Da vi hørte sangen Lucy in the Sky with Diamonds, sa venninnen min - hvorfor ikke kalle henne Lucy. Med det samme likte jeg ikke forslaget, dette funnet var for viktig til å bli kalt noe så enkelt som Lucy. På den annen side var det ganske vanlig å gi slike funn et enkelt kallenavn. Men neste morgen brukte alle navnet Lucy når det ble snakk om funnet."

Funnstedet ligger i Etiopia, og det ble derfor gitt beskjed om funnet til Etiopias kulturminister. Et par dager senere ankom han funnstedet, og sa i den anledning følgende til Donald Johanson: "Siden hun ble funnet her, er hun en etiopier, så hun må få et etiopisk navn." Han foreslo å kalle henne Dinkinesh. Oversatt til engelsk betyr det "you are marvelous".

Og da er vi endelig fremme ved denne ukas lille begivenhet. Den 1. november passerte romsonden Lucy asteroiden Dinkinesh. Denne asteroiden var ikke opprinnelig et mål for Lucy, men for noen måneder siden (januar 2023) fant man ut at det var mulig å få til en nærpassering kun med en liten banejustering. Neste mål for Lucy er asteroiden Donaldjohanson, som passeres i 2025. Ingen av disse to asteroidene ligger i nevnte Lagrange-punkter, de ligger bare tilfeldigvis langs den banen sonden følger på sin vei ut mot Jupiter-banen. Det er selvfølgelig heller ingen tilfeldighet at disse asteroidene har fått navn knyttet til det nevnte skjelettet og dets oppdager.

 

Dobbelt-asteroiden Dinkinesh. Bildet viser to asteroider, de henger ikke sammen.Asteroiden Dinkinesh ble oppdaget i 1999, og fikk da betegnelsen 1999 VD57. Noen år senere, etter at banen var relativt godt bestemt, ble den tildelt et offisielt nummer (152830). Tidligere i år godkjente Den internasjonale astronomiske union at asteroiden får navnet Dinkinesh. Hovedformålet under passeringen av Dinkinesh var å teste ut romsondens systemer, spesielt gjelder det et nytt sporingssystem som er utviklet for å kunne produsere gode bilder av objekter som passeres i høy hastighet. Lucy passerte på det nærmeste i en avstand av ca 430 kilometer. De første bildene ble publisert den 3. november, og viste at Dinkinesh er en dobbelt-asteroide, en med diameter på ca 790 meter og en med diameter på ca 220 meter.       


Figuren viser den videre reisen til romsonden Lucy. Dinkinesh er ikke vist her.

 

Se også eRomfart 2021-033 (Lucy og Lagrange).