NASA kjøper tre nye romferder av SpaceX*

NASA kjøper tre nye romferder av SpaceX*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 08.03.22. Oppdatert 09.03.24.

Bildet over: USAs bemannede romfartøy (fra venstre) Orion, Crew Dragon og Starliner. I skrivende stund har alle foretatt ubemannede testferder i bane rundt Jorden, men kun Crew Dragon har i tillegg gjennomført operative, bemannede romferder.


eRomfart 2022-005, Norsk Astronautisk Forening, 08.03.2022

 

Dette er en nyhetsartikkel opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.


NASA kjøper tre nye romferder av SpaceX

Av Ragnar Thorbjørnsen

 

Kjøpet, som ble annonsert den 28. februar, er å anse som en modifikasjon til NASAs opprinnelige kontrakt med SpaceX, som ble inngått i 2014.

Den opprinnelige kontrakten, som lød på 3,49 milliarder dollar, tilsa at SpaceX skulle utvikle et bemannet romskip, som NASA ville trenge for å frakte romfarere til og fra Den internasjonale romstasjonen (ISS). Inkludert var seks operasjonelle ferder. Modifikasjonen innebærer at NASA øker kontraktsbeløpet med 776 millioner dollar. Tar man hele dette beløpet og dividerer på antall seter (4) multiplisert med antall ferder (3), finner man at kostprisen per person kommer på 64,7 millioner dollar. Dette er betydelig rimeligere enn hva NASA tidligere har betalt til Russland for et sete i et Sojuz-romskip, som på de siste ferdene kostet NASA 86 millioner dollar. Tidligere har man estimert at prisen per sete i Boeings Starliner vil komme på ca 90 millioner dollar.

 


Crew Dragon

 

Det er på grunn av problemene med Starliner, som fremdeles venter på en ny ubemannet test-ferd, at NASA nå har kjøpt tre nye ferder av SpaceX. Den fjerde operasjonelle ferden med Crew Dragon (Crew-4) er planlagt med oppskyting den 15. april. Omtrent et halvt år senere følger Crew-5. Hvis Boeing lykkes med sin Starliner i løpet av dette året (med både ubemannet og bemannet test-ferd), kan den første operasjonelle ferden med Starliner finne sted våren 2023. Hvis Starliner ikke er klar, blir det da mannskapsskifte med Crew-6 i stedet. Verken NASA eller Boeing har kommet med oppdateringer angående den ubemannede test-ferden i løpet av de siste ukene. Men i januar ble det antydet at man tok sikte på oppskyting i mai.

Roskosmos-sjefen, Dmitrij Rogozin, fortsetter å true med at samarbeidet om ISS vil bli avsluttet, med mindre sanksjonene oppheves. NASA-sjefen, Bill Nelson, sa i en uttalelse den 1. mars at «til tross for utfordringene her på Jorden, som er betydelige, har NASA full fokus på de syv romfarerne om bord i ISS. Ifølge NASA fortsetter samarbeidet med Russland om romstasjonen. Rogozin har pekt på det faktum, at det kun er Progress-romskip som kan brukes til å justere banen til ISS. Riktignok har han føyd til at samarbeidet uansett ikke vil bli avsluttet før i 2025. I NASA tar man sikte på at romstasjonen skal være i bruk fram til 2030.

Derfor har man begynt å se på hvordan ISS kan drives videre uten hjelp fra russerne. I april skal man gjøre noen tester med forsyningsromskipet Cygnus, for å undersøke om dette romfartøyet kan brukes til banejusteringer. Man er også i kontakt med SpaceX med tanke på å undersøke hvilke nye tjenester deres romskip eventuelt kan levere til romstasjonen.

 


Ubemannet Cygnus forsyningsromskip.


Med kjøpet av tre nye romferder har NASA sikret transport til og fra romstasjonen fram til og med 2024 (Crew-7, Crew-8 og Crew-9). Alle regner selvfølgelig med at Starliner vil melde seg på i løpet av dette tidsrommet, slik at man da vil ha sikret transport i ytterligere noen år fram mot 2030.


Til slutt kan vi ta med at NASA nå planlegger at prøveutrullingen av SLS/Orion (Artemis 1) skal finne sted den 17. mars. Og at SpaceX vil gjennomføre en kommersiell ferd for Axiom Space med Crew Dragon, denne gangen med besøk til ISS, oppskyting skal etter planen finne sted den 31. mars.