Hvem er vi? Hva kan vi tilby?
Norsk Astronautisk Forening (NAF) har som sin fremste oppgave å spre kunnskap om romfart og romrelatert virksomhet. Dette gjør vi gjennom medlemsblad og medlemsmøter. Vi henvender oss til alle som er interessert i romfart. Vi bestreber oss på at informasjonen vi sender ut skal være lettfattelig og ikke kreve for store forkunnskaper verken teknisk eller teoretisk. Først og fremst er vi opptatt av aktuelle prosjekter i nåtid og nær framtid. Likevel hender det av og til at vi omtaler fjerne fremtidsvyer som romkolonier, stjernereiser og tidsreiser. UFOer beskjeftiger vi oss ikke med.

Romfart
Romfart er foreningens medlemsblad. Det kommer ut fire ganger i året, vanligvis på slutten av hvert kvartal. Bladet inneholder artikler og notiser om norsk og internasjonal romvirksomhet. Romfart har for eksempel egne artikler om hver ferd med den amerikanske romfergen og følger opp alle andre store romprosjekter, både pågående og planlagte. Ved markeringen av «runde tall» for viktige begivenheter i rommet, bringer bladet også tidvis historiske artikler, slik at nye lesere får vite litt om hva som ligger til grunn for dagens aktiviteter. Bladet har gjennomillustrerte artikler og hvert nummer har 40-60 sider. Det ble kalt Nytt om Romfart (NOR) inntil 1. januar 2001.

eRomfart: Elektroniske nyheter via e-post
Fra 1. januar 1998 har vi hatt gående en nyhetstjeneste til medlemmene via e-post, kalt eRomfart. Nyhetsbulletiner sendes ut som e-post når vi føler behov for det. Denne nyhetstjenesten ble kalt Kortnytt om Romfart fra starten og frem til 1. januar 2001.

Hvorfor «astronautisk»?
NAF er ikke, som navnet kanskje kan tyde på, en forening for astronauter. Navnet vårt henviser til den delen av vitenskapen som kalles astronautikk og som omfatter alle deler av romvirksomheten, både her nede på Jorden og oppe i rommet. For å kvalifisere til betegnelsen «astronautisk» må en aktivitet inneholde noe som foregår utenfor Jordens atmosfære. Eller for å ta den formelle definisjonen:

«Astronautikk betegner all teknisk og vitenskapelig virksomhet som beskjeftiger seg med mulighetene for og virkeliggjørelsen av reiser og opphold i verdensrommet, utenfor Jordens atmosfære.»