Hvem er vi? Hva kan vi tilby?
Norsk Astronautisk Forening (NAF) har som sin fremste oppgave å spre kunnskap om romfart og romrelatert virksomhet. Dette gjør vi gjennom medlemsblad, nyhetsmeldinger og medlemsmøter. Foreningen har også laget utstillinger og arrangert ekskursjoner. Vi henvender oss til alle som er interessert i romfart. Vi bestreber oss på at informasjonen vi sender ut skal være lettfattelig og ikke kreve for store forkunnskaper verken teknisk eller teoretisk. Først og fremst er vi opptatt av aktuelle prosjekter i nåtid og nær framtid. Vi har også en del historisk informasjon. Av og til omtaler vi fjerne fremtidsvyer som romkolonier, stjernereiser og tidsreiser. UFOer beskjeftiger vi oss ikke med.

Romfart og eRomfart (Medlemsblad og nyheter via e-post)
Romfart er foreningens medlemsblad. Det kommer ut fire ganger i året, vanligvis på slutten av hvert kvartal. Bladet inneholder artikler og notiser om norsk og internasjonal romvirksomhet. Bladet bringer tidvis også historiske artikler, gjerne ved markeringen av «runde tall» for viktige begivenheter i rommet, slik at nye lesere får vite litt om hva som ligger til grunn for dagens aktiviteter. I 2020-årene vil f. eks den planlagte opprettelsen av en romstasjon (Gateway) i rommet nær Månen være blant aktivitetene vi vil følge med på. Bladet har gjennomillustrerte artikler og hvert nummer har 40-50 sider. Det ble kalt Nytt om Romfart (NoR) inntil 1. januar 2001. Siden 1. januar 1998 har vi hatt gående en nyhetstjeneste til medlemmene via e-post, kalt eRomfart. Nyhetsbulletiner sendes ut som e-post når vi synes at vi har noe å meddele. Denne nyhetstjenesten ble kalt Kortnytt om Romfart fra starten og fram til 1. januar 2001. Vi legger også ut enkelte poster på foreningens Facebook-side facebook.com/romfart.

Foredrag
Foreningen kan tilby foredragsholdere med foredrag om temaet romfart og beslektede emner (for eksempel utforskning av Solsystemet og Universet). Ta kontakt med foreningen, og oppgi gjerne eventuelle ønsker om tema. Vi kan også foreslå aktuelle temaer for foredrag.

Hvorfor «astronautisk»?
NAF er ikke, som navnet kanskje kan tyde på, en forening for astronauter. Navnet vårt henviser til den delen av vitenskapen som kalles astronautikk og som omfatter alle deler av romvirksomheten, både her nede på Jorden og oppe i rommet. For å kvalifisere til betegnelsen «astronautisk» må en aktivitet inneholde noe som foregår utenfor Jordens atmosfære. Eller for å ta den formelle definisjonen:

«Astronautikk betegner all teknisk og vitenskapelig virksomhet som beskjeftiger seg med mulighetene for og virkeliggjørelsen av reiser og opphold i verdensrommet, utenfor Jordens atmosfære.»