X-37B skutt opp på OTV-6*

X-37B skutt opp på OTV-6*

Publisert av Øyvind Guldbrandsen den 24.05.20. Oppdatert 27.02.24.

eRomfart 2020-032 Norsk Astronautisk Forening, 20.05.2020

 

Dette er en nyhetsnotis opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.


X-37B skutt opp på OTV-6

Av Øyvind Guldbrandsen

En ubemannet miniromferge av typen X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) ble 17. mai vellykket skutt opp i lav jordbane fra Cape Canaveral i Florida med en Atlas V-bærerakett. X-37B skal foreta flere eksperimenter i bane. Særlig mange detaljer om akkurat hva dette er, og hvor lenge ferden skal vare, er ikke offentlig kjent. Dette har selvsagt bidratt til mange spekulasjoner rundt X-37-programmet og ferdene.  

Boeing har bygget to X-37B-fartøy, som begge eies av USAF (United States Air Force - det amerikanske luftforsvaret). Det er det relativt nyopprettede USSF (United States Space Force) som har ansvaret for gjennomføringen av denne nyeste ferden, som kan smykke seg med flere betegnelser: OTV-6, USSF-7 og USA-299. Den forrige X-37B-ferden varte i over to år, så det er rimelig å tro at denne vil kunne få en tilsvarende varighet eller lenger.

 

Illustrasjon av en X-37B, slik den kan tenkes å se ut i bane rundt Jorden. Det som oppgis å være en separerbar serviceseksjon, ny på OTV-6, er ikke tatt med på denne illustrasjonen. (United States Air Force)Dette er den sjette oppskytingen av en X-37B. Den første (OTV-1) ble foretatt med en Atlas V (V er romertall for 5) i desember 2010. Den ferden varte i syv og en halv måned, før fergen vendte tilbake og glidelandet automatisk på en rullebane ved Vandenberg i California. De to X-37B-fergene har siden vekslet på å gjennomføre romferdene, som har fått gradvis lenger varighet. Den sist fullførte (OTV-5) ble skutt opp med en Falcon 9-rakett i september 2017 og avsluttet med en landing på romfergerullebanen ved Cape Canaveral i oktober 2019. Det har aldri vært mer enn én X-37B i rommet på én gang.

 

Oppskytingen av X-37B på OTV-6 ble foretatt 17. mai 2020 fra Cape Canaveral med en Atlas V 501-rakett, det vil si Atlas V-varianten med et fem meters nyttelastdeksel, uten faststoffmotorer påspent førstetrinnet og med et Centaur øvre trinn med én RL-10-rakettmotor. (United Space Alliance)X-37 var opprinnelig et samarbeidsprosjekt mellom NASA og USAF for å utvikle et fartøy som skulle kunne brukes til blant annet forskning, teknologiutvikling og service og reparasjon av satellitter i rommet. X-37 ble designet for å kunne fraktes opp i rommet i lasterommet på NASAs bemannede romferger og vende tilbake til Jorden og lande på egenhånd lenge etter at romfergen hadde avsluttet sin ferd.

Etter Columbia-ulykken i 2003 ble det bestemt å i stedet skyte opp X-37 med konvensjonelle Delta II-bæreraketter. Året etter trakk NASA seg også ut av X-37-programmet.

En prototype, X-37A ble brukt til dropptester i atmosfæren fra 2006. X-37A skulle ikke brukes i rommet.

Man gikk etterhvert også bort i fra idéen om å skyte opp X-37 i toppen av en bærerakett uten nyttelastdeksel rundt, fordi man var usikre på hvordan de aerodynamiske kreftene ville påvirke ferge og bærerakett. Man svitsjet da bærerakett til Atlas V, som har et fem-meters nyttelastdeksel stort nok til å omslutte hele X-37B (lasterommet på NASAs romferger var 4,6 meter bredt.)

  

X-37B i ferd med å omsluttes av Atlas V-rakettens 5 m vide nyttelastdeksel før oppskytingen på OTV-6. Atlas V-rakettene benytter nyttelastdeksler med fire eller fem meters diameter. 5-metersdekselet, som er nødvendig for å få plass til X-37B, omslutter også Centaur-trinnet, som benyttes som 2. trinn på Atlas V. (United States Space Force)

 

Det er antakelig det første av de to X-37B-fartøyene som er skutt opp på OTV-6, som i tilfelle er den tredje ferden for akkurat dette fartøyet. De siste fire og et halvt årene forrige ferd ble avsluttet for dette fartøyet har det gjennomgått en serie oppgraderinger, deriblant fått ny serviceseksjon. Seksjonen skal kobles fra før X-37B fyrer av sin egen rakettmotor for å vende tilbake til Jorden, men det er ikke opplyst om frakoblingen skal skje rett før ferden avsluttes, eller lenge før. På foregående ferder har X-37B benyttet sin bakre rakettmotor opptil flere ganger for å endre banen underveis, og det virker sannsynlig at dette ikke kan gjøres med serviceseksjonen tilkoblet.

X-37B har lasteromdører som åpner seg i rommet. Et solcellepanel blir da foldet ut herfra. Foruten eksperimenter som blir med tilbake kan også mindre satellitter bringes opp i lasterommet. Under OTV-6 skal en satellitt kalt FalconSAT-8 utplasseres.X-37B rett etter landing på en rullebane ved Vandenberg i California etter en tidligere ferd. De to siste X-37B-landingene har blitt foretatt ved Cape Canaveral. Bakkemannskapene er iført beskyttelsesdrakter i tilfelle helseskadelig drivstoff skulle lekke fra fartøyet. (United States Air Force)