20 år med Den internasjonale romstasjonen*

20 år med Den internasjonale romstasjonen*

Publisert av Norsk Astronautisk Forening den 02.11.20. Oppdatert 12.12.21.

Bildet over: ISS slik den så ut i 2010, fotografert under en av de siste romfergeturene til romstasjonen. Lengden (langs den lengste aksen) er 108 meter. (Foto: NASA)

 

 eRomfart 2020-054, Norsk Astronautisk Forening, 02.11.2020


20 år med Den internasjonale romstasjonen

Av Ragnar Thorbjørnsen


Den 2. november 2020 er det 20 år siden det første mannskapet tok romstasjonen i bruk. Deretter har den vært kontinuerlig bemannet, riktignok med et varierende antall faste besetningsmedlemmer. Det normale antallet faste besetningsmedlemmer har hittil vært seks, men vil øke til syv når Crew Dragon ankommer stasjonen med fire romfarere senere denne måneden. Totalt har 240 personer besøkt romstasjonen, og med dette har 19 forskjellige land vært representert.

Det var lenge ventet at romstasjonen ville måtte forlates i midten av 2020-årene, blant annet fordi NASA ikke lenger ønsket å finansiere driften. NASA ønsket i stedet å rette blikket utover, mot Månen og senere Mars. I 2019 brukte NASA totalt 3,6 milliarder dollar på drift av romstasjonen. Nå ser det imidlertid ut til at alle er enige om at romstasjonen skal leve til rundt 2028 eller 2030, og kanskje enda litt lenger. Russland er blant dem som ønsker dette, og planlegger dessuten å skyte opp en ny modul (Nauka) neste år. Nauka betyr Vitenskap. Nettopp «vitenskap» er et nøkkelord for romstasjonen, hele poenget er jo først og fremst å bedrive forskning. Fra USAs side vil dette i de kommende årene bli realisert ved at private firmaer ønsker å sende opp egne moduler som kobles til romstasjonen. Dessuten sier NASA at de trenger ISS til å teste ut teknologi som de senere skal bruke på langvarige ferder lenger ut i rommet, først Månen og senere Mars.

Den internasjonale romstasjonen (ISS) er et samarbeid mellom 15 nasjoner; USA, Russland, Canada, Japan og et flertall av medlemslandene i ESA (European Space Agency), deriblant Norge. ISS omtales ofte som historiens mest vellykkede eksempel på internasjonalt samarbeid.