Postadresse  Norsk Astronautisk Forening
Postboks 52  Blindern
0313  OSLO
Telefon  94 87 81 68, som også kan ta imot tekstmeldinger
Organisasjonsnummer  979 960 875
E-post foreningen  Send e-post til foreningen
E-post redaksjonene  Send e-post til redaksjonene
    
Bankgiro  9235.15.91406
IBAN  NO35 9235 1591 406 (International Bank Account Number)
BIC  KBNONO22 (Bank Information Code)