Foreningens styre

Leder Per Arne Marthinsen

Sekretær Johannes Fossen

Kasserer Ragnar Thorbjørnsen

Styremedlemmer Øyvind Guldbrandsen,  Tore Sivert Johnsen Istad,  Jan Petter Løberg,  Erik Tronstad

Varamedlem Ivar Johansen

 

Romfart  Per Arne Marthinsen

 

eRomfart  Øyvind Guldbrandsen

 

Internett-sidene  Erik Tronstad

 

Andre funksjoner

Revisor Håkon Blystad

Vararevisor Per Olav Sanner

 

E-postadresser

Foreningen Send e-post til foreningen

Redaksjonene Send e-post til redaksjonene

 

Postadresse

Norsk Astronautisk Forening
Postboks 52  Blindern
0313  OSLO

Telefon 94 87 81 68, som også kan ta imot tekstmeldinger

E-post Send e-post til foreningen

Bankgiro 9235.15.91406

Organisasjonsnummer 979 960 875