Artemis 1 utsatt på ubestemt tid*

Artemis 1 utsatt på ubestemt tid*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 04.09.22. Oppdatert 10.03.24.

eRomfart 2022-017, Norsk Astronautisk Forening, 04.09.2022

 

Dette er en nyhetsartikkel opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.


Artemis 1 utsatt på ubestemt tid

Av Ragnar Thorbjørnsen

   

Etter to nedtellingsforsøk denne uken har NASA nå gitt opp å kunne skyte opp SLS/Orion i inneværende periode, som i praksis utløper den 5. september 2022.

Oppskytingsperiodene bestemmes av Månens posisjon og romskipets mulighet til å kunne komme inn i den ønskede banen rundt Månen. Romskipets solcellepaneler er avhengig av fri sikt til Solen, derfor må banen være slik at lengre perioder i skygge unngås. Et annet viktig krav er at romskipet har mulighet til å lande på Jorden i dagslys.

Den neste perioden strekker seg fra 19. september til 4. oktober. Imidlertid er det mye som tyder på at NASA ikke vil ønske å benytte seg av denne perioden. Den viktigste grunnen til det er at SpaceX skal skyte opp Crew-5 fra Oppskytingsplattform 39A den 3. oktober. SLS/Orion benytter Oppskytingsplattform 39B, men det er nok ikke ønskelig å ha SLS/Orion stående der under en oppskyting fra 39A. Akkurat nå er det også knyttet usikkerhet til hvor lang tid det vil ta å sikre at lekkasjene under drivstoffpåfylling ikke skal gjenta seg.

SLS/Orion må uansett rulles tilbake til VAB (Vehicle Assembly Building) før neste oppskytingsforsøk. Spørsmålet nå er om man skal forsøke å finne årsaken til problemene mens raketten fremdeles befinner seg på oppskytingsplattformen. Fordelen er da at man har mulighet til å gjøre en testpåfylling. Hvis man i stedet forsøker å løse problemet mens raketten befinner seg i VAB, slipper man å ta hensyn til skiftende vær, som kan skade sensitive komponenter mens arbeidet pågår. Ulempen er at det ikke er mulig å fylle på drivstoff mens raketten befinner seg i VAB.

Alt i alt vil nok dette bety at neste oppskytingsforsøk kommer tidligst den 17. oktober. Oppskytingsvinduet er da kun 45 minutter langt, så kanskje velger man å vente til den 19. oktober, da er vinduet åpent i to timer.

Det er skuffende med slike utsettelser, men trøsten får være at det ikke trenger å ha betydning for resten av Artemis-programmet. Siden Artemis 2 skal benytte utstyr som er med i Artemis 1, sier NASA at de trenger nærmere to år mellom disse to ferdene. Men om Artemis 2 kommer midt i 2024 eller sent i 2024 har liten betydning for Artemis 3, som nok uansett først vil kunne skytes opp i 2026. Artemis 3 er som kjent avhengig av at månelandingsfartøyet til SpaceX blir klart og av at nye romdrakter blir klare. Det er i dag lite som tyder på at noe av dette vil bli klart i løpet av 2025.   

   

Legg merke til at Periode 26 (siste halvdel av september) er mer gunstig enn Periode 27 (siste halvdel av oktober), hvis man ser på lengden av hvert oppskytingsvindu. Men oppskyting i september vil kreve en rask løsning på problemet med lekkasjer.