DSCOVR virker igjen

DSCOVR virker igjen

Publisert av Norsk Astronautisk Forening den 05.04.20. Oppdatert 13.12.20.

eRomfart 2020-017 Norsk Astronautisk Forening, 05.03.2020

Av Øyvind Guldbrandsen

Bilde 1: NOAA/NASA/Goddard Space Flight Center

Bilde 2: NOAA