JUICE - Jupiter Icy Moons Explorer*

JUICE - Jupiter Icy Moons Explorer*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 14.04.23. Oppdatert 17.03.24.

eRomfart 2023-008, Norsk Astronautisk Forening, 14.04.2023

 

Dette er en nyhetsartikkel opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.


JUICE - Jupiter Icy Moons Explorer

Av Ragnar Thorbjørnsen         

 

ESAs Jupiter-sonde, JUICE, ble skutt opp med en Ariane 5 kl. 14:14 i dag. For å komme fram til Jupiter på billigst mulig måte, skal sonden først gå fire ganger rundt Solen, og passere nær både Venus og Jorden for å få økt fart ved hjelp av disse planetenes gravitasjonsfelt.

Under den første forbiflyvningen av Jorden skal sonden benytte gravitasjonen fra både Månen og Jorden, en såkalt Lunar-Earth Gravity Assist, forkortet LEGA. Dette skjer i august 2024, og i august 2025 passerer sonden nær Venus. Under de to siste sol-omløpene skjer nær-passering av Jorden i henholdsvis september 2026 og januar 2029. Sonden vil ankomme Jupiter-systemet i juli 2031.

 

Illustrasjon av sondens vei til Jupiter-systemet.Det primære formålet med JUICE er utforskning av de tre månene Europa, Callisto og Ganymedes. Alle disse tre månene har overflate som stort sett består av is, og det er antatt at et hav av flytende vann befinner seg under isen. Det er disse havene som gjør Jupiters tre største måner ekstra interessante for forskerne, både planetforskere og astrobiologer, i og med at man tenker på muligheten for å finne liv i disse havene.

Det anses som sikkert at det er slike hav på Ganymedes og Europa, basert på målinger utført av tidligere Jupiter-sonder, men samtidig er det sannsynlig at strukturen rundt disse havene ikke er den samme begge steder. På Europa antas det at havet er i direkte kontakt med månens steinbaserte kjerne, mens det for Ganymedes antas at det også er et lag med is mellom kjernen og havet. Dette er noe man ønsker å få bekreftet eller avkreftet ved hjelp av instrumenter i JUICE, da dette kan ha betydning for muligheten for at liv kan ha oppstått i disse havene.

 


JUICE i monteringshallen hos Airbus.Etter å ha passert noen ganger forbi alle tre måner (to ganger forbi Europa, tolv ganger forbi Ganymedes og 21 ganger forbi Callisto), vil JUICE i desember 2034 gå inn i bane rundt Ganymedes. Dette vil være første gang en romsonde går i bane rundt en annen måne enn Jordens. Mens sonden går i bane rundt Ganymedes vil den utføre detaljerte studier av månen, og kartlegge både overflate og indre struktur. Under forutsetning av at sonden ikke finner avgjørende tegn på at forholdene ligger til rette for liv i havet på Ganymedes, vil den til slutt bli sendt ned til en hardt møte med månens overflate. Dette vil man da gjøre for å unngå at den på et senere tidspunkt «forviller» seg til Europa, der man antar at muligheten for liv er mye større.

 


De viktigste milepelene for JUICE.En annen viktig oppskyting, som mange venter spent på, kan nå være nært forestående. Elon Musk uttalte mandag (10.4) at oppskyting av Super Heavy/Starship kan komme til å skje i løpet av to uker. Datoen 20. april blir nevnt som den mest sannsynlige, men her er det ikke noe som er sikkert før SpaceX kommer med en offisiell kunngjøring, noe de neppe vil gjøre før de er helt sikre på hvilket tidspunkt de kan ta sikte på.

 

Super Heavy/Starship står nå på oppskytingsplattformen i Boca Chica, Texas.SpaceX må også få en lisens fra FAA (Federal Aviation Administration) før oppskytingen kan finne sted. En lisens vil tidligst være gyldig fra 17. april. I de neste dagene kan en oppskyting skje mellom kl. 14:00 og kl. 17:05 (norsk tid).

Etter to til tre minutter vil første trinn (Super Heavy) skilles fra Starship, og forsøke en kontrollert landing i Mexicogolfen. Planen er at Starship skal fullføre én runde rundt Jorden, og lande i Stillehavet nordvest for Hawaii, etter en ferd på ca 90 minutter. Imidlertid er det ikke ventet at Starship vil foreta en myk landing i forbindelse med dette forsøket.

 

Første test-oppskyting av Super Heavy/Starship antas å være nært forestående.