Kennedy Space Center 2022*

Kennedy Space Center 2022*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 18.01.22. Oppdatert 09.03.24.

eRomfart 2022-003, Norsk Astronautisk Forening, 18.01.2022

 

Dette er en nyhetsartikkel opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.


Kennedy Space Center 2022

Av Ragnar Thorbjørnsen

   

Under en presentasjon den 12. januar ga direktøren for Kennedy Space Center en oversikt over de viktigste oppskytingene i 2022. Det ble vist en oversikt som nok er optimistisk, men som likevel gir et godt bilde av hva vi kan forvente i løpet av året.

Det går fram at NASA fremdeles har tro på oppskyting av Artemis 1 i mars. Forut for oppskytingen skal det foretas en prøveutrulling til oppskytingsplattformen i midten av februar. Hvis alt går som planlagt, tar man sikte på en oppskyting mellom den 12. og 27. mars. Neste oppskytingsvindu er fra den 8. til 23. april. Pessimister mener imidlertid fremdeles at NASA ikke vil klare noen av disse to oppskytingsvinduene.


Direktøren for Kennedy Space Center, Janet Petro,  presenterer årets viktigste oppskytinger.


Det er planlagt to bemannede NASA-relaterte oppskytinger med Crew Dragon i 2022; Crew-4 og Crew-5, den første planlagt til den 15. april. Et interessant poeng i forbindelse med Crew-5, som skal opp til høsten, er at en russisk kosmonaut er en del av mannskapet. Dette skjer fordi NASA og Roskosmos i desember fikk på plass en avtale som skal sikre at det alltid er minst én russer og én amerikaner i romstasjonen til enhver tid. Da må man også kunne veksle mellom russiske og amerikanske romskip. Den russiske kosmonauten som er tatt ut til dette oppdraget er Anna Kikina. Hun har ikke vært i rommet tidligere, hun er for tiden også den eneste kvinnen i det russiske kosmonautkorpset.


Kosmonaut Anna Kikina.


SpaceX skal også gjennomføre to ubemannede forsyningsferder (Cargo Resupply Mission) til ISS i løpet av året (CRS-25 og CRS-26). De kommer i henholdsvis 2. og 4. kvartal.

Av oversikten som ble vist fram den 12. januar går det også fram at NASA håper på at Boeings Starliner skal bli skutt opp to ganger i løpet av året. Den første testferden (OFT-2), som er ubemannet, er ført opp i mai. Hvis alt går som planlagt, er det håp om at den første bemannede ferden (Crewed Flight Test - CFT) kan finne sted i 4. kvartal.

Årets første bemannede romferd er en turist-ferd med Crew Dragon (Axiom-1). Oppskyting er berammet til den 28. februar. I tillegg til en profesjonell astronaut ansatt i Axiom Space, består mannskapet av tre betalende turister; en amerikaner, en kanadier og en israeler. De skal oppholde seg om bord i ISS i omtrent en uke.

I oversikten over de viktigste oppskytingene i 2022 har NASA også inkludert Psyche. Dette er en asteroide-sonde som skal inn i bane rundt asteroiden med samme navn. Sonden skal skytes opp i august og vil da ankomme asteroiden i 2026. Asteroiden har en diameter på ca 220 kilometer og går i bane mellom 2,5 og 3,5 ganger Jordens middelavstand fra Solen.


Illustrasjon av asteroide-sonden Psyche.