Kinesisk romfart*

Kinesisk romfart*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 06.06.22. Oppdatert 10.03.24.

eRomfart 2022-011, Norsk Astronautisk Forening, 06.06.2022

 

Dette er en nyhetsartikkel opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.


Kinesisk romfart

Av Ragnar Thorbjørnsen

     

Det kinesiske bemannede romfartsprogrammet er med gårsdagens oppskyting av Shenzhou 14 godt inne i sin tredje fase. De tre romfarerne om bord (taikonauter) er Chen Dong, Liu Yang og Cai Xuzhe. Dong var også med på Shenzhou 11, mens Yang har erfaring fra Shenzhou 9. Xuzhe får med dette sin første romferd. Romskipet kom fram til den kinesiske romstasjonen Tiangong kun timer etter oppskytingen.

Kina har tatt seg god tid med oppbyggingen av sitt bemannede romfartsprogram. Programmet kan deles i tre faser, med en relativt lang pause mellom hver fase. I fase 2 begynte man å teste ut bruken av romstasjoner og i fase 3 bygger man en romstasjon som planlegges å være i drift i minst 10 år. Som det går fram av oversikten nedenfor er Shenzhou 14 Kinas niende bemannede romferd:

 

Shenzhou 1  19.11.1999 Ubemannet testferd  Vellykket
Shenzhou 2  09.01.2001 Ubemannet testferd  Delvis vellykket
Shenzhou 3  25.03.2002 Ubemannet testferd  Vellykket
Shenzhou 4  29.12.2002 Ubemannet testferd  Vellykket
Shenzhou 5  15.10.2003 Bemannet  testferd  Vellykket (1)
Shenzhou 6  12.10.2005 Bemannet  ferd      Vellykket (2)
Shenzhou 7  25.09.2008 Bemannet  ferd      Vellykket (3)

Shenzhou 8  31.10.2011 Ubemannet ferd      Vellykket
Shenzhou 9  16.06.2012 Bemannet  ferd      Vellykket (3)
Shenzhou 10 11.06.2013 Bemannet  ferd      Vellykket (3)
Shenzhou 11 17.10.2016 Bemannet  ferd      Vellykket (2)

Shenzhou 12 17.06.2021 Bemannet  ferd      Vellykket (3)
Shenzhou 13 15.10.2021 Bemannet  ferd      Vellykket (3)
Shenzhou 14 05.06.2022 Bemannet  ferd      Vellykket (3)

 
Oversikten viser oppskytingsdato og antall taikonauter om bord (i parantes).

 

De tre Shenzhou 14-taikonautene under en presentasjon før oppskytingen.


Kjerneseksjonen (Tianhe) i den kinesiske romstasjonen (Tiangong) har en lengde på 16,6 meter og en diameter på 4,2 meter. Den ble skutt opp i april 2021. I løpet av de neste fire til fem månedene vil romstasjonen bli utvidet med to nye seksjoner, Wentian og Mengtian. De skal etter planen skytes opp i henholdsvis juli og oktober. Etter at de nye seksjonene er på plass, er tanken at romstasjonen skal være permanent bemannet. Den første mannskapsutvekslingen skal etter planen skje i desember, med oppskytingen av Shenzhou 15. Romstasjonen skal kunne brukes i minst 10 år, og vil kunne bli utvidet med flere seksjoner. Det snakkes også om at det vil bli aktuelt å ta imot turister eller på andre måter tilby kommersiell bruk av romstasjonen.

 

Taikonautene i Shenzhou 14 venter på at Lang Marsj 2F-raketten skal starte.

 

Bæreraketten Lang Marsj 2F med Shenzhou 14 på toppen.

 

Oppskytingen av Shenzhou 14 fant sted 5. juni 2022 fra Jiuquan-romsenteret i Kina.

 

Romstasjonen Tiangong slik den etter planen skal se ut når to nye seksjoner i løpet av dette året er blitt koblet til.

 

I denne illustrasjonen er et Shenzhou-romskip koblet til i en annen luke. Koblingsseksjonen har totalt seks luker, så det er i tillegg plass både til et forsyningsromskip og ytterligere en romstasjonsseksjon. Forsyningsromskipene kalles Tianzhou.Det skjedde et par andre ting i forrige uke som også bør nevnes:

På lørdag 4. juni 2022 (pinseaften) gjennomførte Blue Origin en ny oppskyting av sitt suborbitale romskip med bæreraketten New Shepard. Romskipet hadde seks passasjerer, og nådde en høyde på mer enn 100 kilometer.

Den 2. juni ble forsyningsromskipet Progress MS-20 skutt opp fra Bajkonur med forsyninger til Den internasjonale romstasjonen.

Den 1. juni tildelte NASA kontrakter til to amerikanske firmaer (Axiom Space og en gruppering ledet av Collins Aerospace) for utvikling av nye romdrakter til bruk i Artemis-programmet. Nye romdrakter vil også bli benyttet på romvandringer fra Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Den 1. juni ble det opplyst at NASA vil kjøpe ytterligere fem ferder til ISS av SpaceX. Dette begrunnes med at Boeings Starliner er forsinket, og selv om Starliner skulle bli godkjent etter en bemannet testferd sent i høst, er det også fremtidig usikkerhet knyttet til Starliner. Dette henger sammen med at bæreraketten som benyttes (Atlas 5) ikke lenger produseres, derfor vil Boeing bare kunne levere maksimum seks operasjonelle ferder med Starliner. Den siste ferden med Starliner til ISS vil da finne sted i 2028, mens romstasjonen etter planen skal være i bruk fram til 2030. Boeing har nok planer om å ta i bruk en annen bærerakett etter 2028, men den må sertifiseres for bemannede ferder, noe som vil kunne ta tid og dessuten innebære ekstra kostnader.

I dag, mandag den 6. juni 2022, ble SLS/Orion igjen rullet ut til Oppskytingsplattform 39B for en ny prøvenedtelling. Denne er nå planlagt å finne sted den 19. juni. Det viktigste blir å sjekke at drivstoffpåfylling kan gjennomføres uten vesentlige problemer. Hvis dette går bra, er det håp om oppskyting av Artemis 1 i august.