Kort testferd med Starship SN5

Kort testferd med Starship SN5

Publisert av Norsk Astronautisk Forening den 12.08.20. Oppdatert 12.11.20.

eRomfart 2020-042, Norsk Astronautisk Forening, 12.08.2020

Av Øyvind Guldbrandsen

Bilde 1: SpaceX

Bilde 2: SpaceX

Bilde 3: SpaceX

Bilde 4: SpaceX