Lunar Gateway ekskluderes fra månelanding i 2024

Lunar Gateway ekskluderes fra månelanding i 2024

Publisert av Norsk Astronautisk Forening den 05.04.20. Oppdatert 13.12.20.

eRomfart 2020-019 Norsk Astronautisk Forening, 19.03.2020

Av Øyvind Guldbrandsen

 

Bilde 1: NASA

Bilde 2: NASA