Nytt fra ESA*

Nytt fra ESA*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 04.11.22. Oppdatert 11.03.24.

eRomfart 2022-021, Norsk Astronautisk Forening, 05.11.2022

 

Dette er en nyhetsartikkel opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.


Nytt fra ESA

Av Ragnar Thorbjørnsen

   

Den 22. og 23. november avholder ESA ministerrådsmøte i Paris. Det vil være tid for kritiske beslutninger, heter det i en uttalelse fra ledelsen i den europeiske romfartsorganisasjonen.

ESAs generaldirektør, Josef Aschbacher, sa i september at ESA ønsker en økning på 25 % i budsjettet for den neste treårsperioden, hvilket i euro vil bety et beløp på 18,7 milliarder. Dette synes kanskje optimistisk, i en tid der vi står overfor problemer som krig i Ukraina, energikrise og inflasjon. Lederen for rådet i ESA, Anna Rathsman, forklarer ønsket om de økte bevilgningene slik: «Vi har mange utfordringer, men samtidig vet vi at det er stor interesse for romvirksomhet og at vi kan se fordelene ved å bygge ut infrastruktur i rommet.»

Vi får komme tilbake til hvilke beslutninger som tas, etter at møtet har funnet sted, men i mellomtiden kan vi melde om noen andre nyheter fra ESA.

Brudd i samarbeidet med Russland har fått flere konsekvenser, blant annet at oppskyting av Sojuz-raketter fra ESAs oppskytingsbase i Kourou ikke lenger er aktuelt. Dette medfører at et planlagt romteleskop (Euclid) må tildeles en ny bærerakett, og valget har falt på Falcon 9 fra SpaceX. Euclid skal studere fjerne galakser, først og fremst for å samle inn data som kan brukes til å øke forståelsen av «mørk materie» og «mørk energi». Betegnelsen «mørk» brukes her for å indikere at vi ikke vet hva dette er. Vi kan ikke se mørk materie, men vi «ser» gravitasjonen den forårsaker, i og med at galakser roterer på en måte som indikerer at «noe» mer med masse må finnes mellom stjernene i galaksene. Mørk energi kaller vi fenomenet som forårsaker at Universets utvidelse aksellererer.


Romteleskopet EuclidESAs Mars-rover, Rosalind Franklin, måtte også utsettes på ubestemt tid, siden det var Russland som skulle stå for landingsdelen. Rosalind Franklin skulle vært skutt opp i høst, men er nå foreløpig utsatt til 2028. Det er håp om å få bevilgninger til å utvikle en ny landingsdel på det kommende ministerrådsmøtet.

ESAs nye bærerakett, Ariane 6, er også rammet av forsinkelser, nå antas det at den ikke vil bli klar før mot slutten av 2023.

Det får blant annet konsekvenser for den planlagte asteroide-sonden, Hera, som skal studere resultatet av kollisjonen mellom DART og Dimorphos. Hera skal etter planen skytes opp i oktober 2024. Sonden vil komme fram til Didymos og Dimorphos i desember 2026. Også Hera vil nå bli skutt opp med en Falcon 9 fra SpaceX.

Asteroide-sonden HeraSamtidig som ESA øker sine innkjøp fra SpaceX kan det i parantes bemerkes at NASA i 2022 handlet hos SpaceX for over 2 milliarder dollar, noe som gjør SpaceX til NASAs nest største leverandør. Det er kun California Institute of Technology (CalTech) som er en større leverandør, noe som skyldes at det er CalTech som opererer JPL (Jet Propulsion Laboratory). SpaceX kan i årets to siste måneder kanskje notere seg for to viktige oppskytinger. Den første har allerede funnet sted; den 1. november ble en Falcon Heavy skutt opp med to satellitter tilhørende U.S. Space Force. Dette var den fjerde oppskytingen av en Falcon Heavy; det er over tre år siden forrige gang en Falcon Heavy ble skutt opp. Og nå sies det fra NASA at første oppskyting av Super Heavy/Starship forventes i desember.

Det kan passe å avslutte med ESM (European Service Module), som er en viktig del av Orion-romskipet. Om alt går slik vi håper, vil vi i denne måneden få den første testen av ESM når SLS/Orion skytes opp under betegnelsen Artemis 1. SLS/Orion ble i dag rullet ut til oppskytingsplattformen, og planlagt oppskytingstidspunkt er fremdeles mandag den 14. november kl. 0604 (norsk tid).


European Service Module


Illustrasjon av European Large Logistics Lander. Dette er et av prosjektene ESA håper å få klarsignal til på ministerrådsmøtet i november.