Nytt om Romfart*

Nytt om Romfart*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 12.07.21. Oppdatert 25.02.24.

eRomfart 2021-026, Norsk Astronautisk Forening, 12.07.2021

 

Dette er en nyhetsnotis opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.

Nytt om Romfart

Av Ragnar Thorbjørnsen

I dag burde det muligens handle mest om romferden til Virgin Galactic, som ble vellykket gjennomført i går. Men var det egentlig en romferd? Romskipet VSS Unity, eller kanskje heller romflyet, selv om VSS står for Virgin Space Ship, nådde en høyde på 85,9 kilometer, noe som etter en veletablert definisjon, ikke er verdensrommet. Nevnte definisjon tilsier at verdensrommet begynner i en høyde av 100 kilometer.

I USA har man dog lenge operert med en verdensromsgrense på 80,5 kilometer, som tilsvarer 50 miles. Blue Origin planlegger en lignende ferd, med oppskyting den 20. juli, der maksimal høyde antas å bli 106 kilometer. Disse ferdene, som innebærer tilnærmet vektløshet i kun noen få minutter, kan best sammenlignes med de ballistiske ferdene som ble gjennomført av NASA i 1961. Den gangen var det kun ett menneske i kapselen; Alan Shepard ble USAs første astronaut den 5. mai det året, mens Virgil Grissom gjennomførte samme type ferd den 21. juli. Begge ferder varte i ca 15 minutter, mens største høyde var ca 190 kilometer. Jo, de ble begge definert som ekte astronauter etter å ha gjennomført disse ferdene.

I ordboka er definisjonen av ordet romfart «reiser i verdensrommet». Så kan man diskutere hva som skal menes med en reise. Vi lar det ligge, for å komme til saken (reiser til Månen): NASA arbeider jevnt og trutt videre med etableringen av en romstasjon (Gateway) i rommet nær Månen. På Kennedy Space Center fortsetter arbeidet med montering av bæreraketten til den første Artemis-ferden. Den 9. juli annonserte NASA at Northrup Grumman har fått klarsignal til å starte byggingen av HALO (Habitation and Logistics Outpost). Kontrakten er på 935 millioner dollar. Planen er å skyte opp HALO og PPE (Power and Propulsion Element) samtidig, om drøyt tre år, riktignok noe forsinket i forhold til opprinnelige planer, nå er tidspunktet november 2024.


PPE og HALO


HALO blir utstyrt med sammenkoblingsluker for Orion-romskipet, forsyningsromskip (Dragon XL), nye moduler og månelandere. Slik kommenterer NASA-sjefen denne kontrakten: "NASA bygger nå den infrastrukturen som er nødvendig for å bringe bemannet utforskning av rommet lenger ut i Solsystemet enn noen gang tidligere. Dette inkluderer romstasjonen Gateway, som vil bidra til inspirerende oppdagelser i rommet nær Månen. HALO er en kritisk del av Gateway, og denne annonseringen bringer oss ett skritt nærmere de tider der amerikanske ben vil stå på Månen og på Mars".

Vi merker oss at NASA fremdeles unngår å snakke om planer for Artemis 3, ganske sikkert fordi det er så å si umulig å forutse hvordan de kritiske elementene i NASAs planer vil klare seg gjennom de kommende måneder og kanskje år. De viktigste av disse kritiske elementene er romskipet Orion, bæreraketten SLS, månelanderen Starship og romstasjonen Gateway. Avslutningsvis kan vi inntil videre glede oss over at NASA fremdeles holder fast ved at den første romferden (ubemannet) med Orion (Artemis 1) vil finne sted i november i år.