Romvandringer fra Den internasjonale romstasjonen*

Romvandringer fra Den internasjonale romstasjonen*

Publisert av Øyvind Guldbrandsen den 06.07.20. Oppdatert 03.08.21.

eRomfart 2020-036 Norsk Astronautisk Forening, 06.07.2020

 

Dette er en nyhetsnotis opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.

 

Romvandringer fra Den internasjonale romstasjonen

 

Av Øyvind Guldbrandsen

To romvandringer er nylig foretatt fra Den internasjonale romstasjonen ISS, henholdsvis 26. juni og 1. juli. Begge gangene var det de amerikanske astronautene Chris Cassidy og Bob Behnken som var utenfor romstasjonen. Formålet med romvandringene var å fortsette arbeidet med å bytte ut de opprinnelige 48 batteriene som forsyner romstasjonen med strøm når den passerer gjennom jordskyggen. Romvandringene tok så vidt over seks timer hver.


Romstasjonen har åtte store solcellepaneler montert på det store, tverrgående fagverket. Da fagverket ble bygget var det koblet seks nikkel-hydrogenbatterier til hvert panel, totalt 48 batterier. Over tid degraderes disse batteriene, og fra 2017 startet man arbeidet med å bytte dem ut med nye litium-ion-batterier. Disse er mer effektive enn de gamle batteriene, og romstasjonen trenger bare halvparten så mange litium-ion-batterier som nikkel-hydrogenbatterier.

De nye batteriene er blitt opp med fire japanske HTV-fartøy (H-II Transfer Vehicle). Utskiftingen av batteriene foregår manuelt under romvandringer. Frem til januar 2020 var 36 av de gamle batteriene byttet ut med 18 nye. Den siste bolken på seks batterier ble brakt opp med HTV-9, eller Kounotori-9, den 20. mai, som også var det siste førstegenerasjons HTV-fartøyet.

Batteriene skal kobles til strømkretsene fra de to solcellepanelene som stikker ut fra romstasjonens S6-modul (Starboard-6), altså modulen ytterst til høyre (styrbord) på fagverket. Dette er et område som ikke kan nås med romstasjonens manipulatorsystem Canadarm2, og det er derfor mer arbeidskrevende for astronautene å utføre oppgaver her enn på mange andre steder på romstasjonen.

Det er beregnet fire romvandringer for å bytte ut de 12 siste nikkel-hydrogenbatteriene med de seks nye litium-ion-batteriene. De var det to første av disse Cassidy og Behnken gjennomførte nå den 26. juni og 1. juli. De to andre romvandringene skal etter planen foretas senere i juli.

Alle de tiltenkte oppgavene ble utført under romvandringene. Det ble også tid til overs til å ta fatt på enkelte mindre, sekundære oppgaver, som å demontere innretninger som må fjernes for å få plass til andre elektriske oppgraderinger på fagverket. En av disse er en beholder for et solpanel som Behnken skrudde løs, men deretter ikke klarte å dra bort, selv ikke etter å ha påført smøring og dratt av all styrke. Bakkekontrollen ba ham deretter bolte saken på plass igjen og overlate jobben til en senere romvandring, mens folk på bakken i mellomtiden prøver å finne ut hvorfor den sitter fast. Dette var den eneste sekundæroppgaven astronautene ikke fikk utført.

Det er Cassidy som for tiden er kommandør på ISS. Han ble skutt opp i Sojuz MS-16 sammen med kosmonautene Ivan Vagner og Anatoli Ivanishin den 9. april. Behnken ble skutt opp med SpaceX' mye omtalte Crew Dragon Demo-2 sammen med Doug Hurley 30. mai. De fem nevnte romfarerne utgjør nå romstasjonens Ekspedisjon 63-besetning. Behnken og Hurley, bedre kjent i media som «Bob og Doug», skal etter dagens planer returnere til Jorden i Crew Dragon den 2. august.

 

Robert «Bob» Behnken under arbeid ved S6-modulen under romvandringen 26. juni 2020. En liten flik av det ene av romstasjonens åtte, todelte solcellepaneler ses til venstre på bildet. Sylinderen bak Behnken er rotasjonsmekanismen til dette panelet. (NASA)

 

Dette utsiktsbildet ble tatt av Bob Behnken mens han befant seg på fagverket utenfor romstasjonen 26. juni. Crew Dragon-fartøyet som han og kollega Doug Hurley ble brakt opp til romstasjonen med er koblet til stasjonen til høyre. Sylinderen som peker mot kameraet/Behnken er den europeiske Columbus-modulen. Under denne, i vertikal posisjon, delvis dekket av gullfarget folie, er det japanske forsyningsfartøyet HTV-9. I bakgrunnen ser man logistikkmodulen til den japanske modulen JEM stikke opp. Både Crew Dragon, Columbus, JEM og HTV-9 er koblet til den amerikanske modulen Node 2, også kjent som Harmony, som igjen er koblet til den amerikanske laboratoriemodulen Destiny, som man så vidt ser en del av. En del av Canadarm2 strekker seg over deler av midten av bildet. (Robert Behnken/NASA)