Senatet vil til Månen i 2024, Huset til Mars i 33*

Senatet vil til Månen i 2024, Huset til Mars i 33*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 13.12.20. Oppdatert 12.12.21.

eRomfart 2020-007 Norsk Astronautisk Forening, 30.01.2020


Dette er en nyhetsnotis opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.

 

Senatet vil til Månen i 2024, Representantenes hus til Mars i 2033

 

Av Ragnar Thorbjørnsen

Etter at Kongressen “overtok” USAs bemannede romfartsprogram da president Obama ville kansellere både nytt romskip og ny stor bærerakett, ser det nå ut til at denne praksisen videreføres, dog med den forskjell at Senatet støtter president Trumps ønsker, mens Representantenes Hus setter Mars som primært mål framfor Månen. Riktignok er det foreløpig kun vitenskapskomiteen i Representantenes Hus som har fremmet forslaget, men forslaget er uansett interessant, selv om det endelige resultatet nødvendigvis må bli et kopromiss mellom Senatet og Representantenes Hus. Som kjent er det republikanerne som har flertallet i Senatet, mens demokratene har flertallet i Representantenes Hus.


Den nevnte komiteen avviser ikke at det kan være fornuftig med nye månelandinger før man setter kursen mot Mars, men understreker at dette ikke bør skje før 2028, og da først og fremst som en forberedelse til en fremtidig landing på Mars. I første omgang ser komiteen for seg at man tar sikte på en bemannet ferd til Mars, uten landing, i 2033. Komitelederen sier følgende: “Americans should be the first to set foot on the red planet, and (this act) moves us closer to that goal by directing a steady and sustainable course of action.”

Begge kamre i Kongressen er forøvrig enige om at Den internasjonale romstasjonen (ISS) skal få sin levetid forlenget utover 2024, som man tidligere har vedtatt. Her er nevnt både 2028 og 2030 som aktuelle årstall. Vitenskapskomiteen mener videre at den nye romstasjonen i rommet nær Månen (Gateway) først og fremst skal være et sted hvor man utfører aktiviteter med tanke på en fremtidig ferd til Mars, og vil derfor døpe den om til “Gateway to Mars”.

Det gjenstår selvfølgelig nå å se hva som blir det endelige vedtaket i Kongressen, dette har dessuten mye å gjøre med veien fram til budsjettprosessen som skal fastsette budsjettet for neste budsjettår. I løpet av de neste månedene skal det avgjøres om NASA får midler til å fortsette planleggingen av en månelanding i 2024, noe det er lite trolig at Representantenes Hus vil være med på. Kanskje skal vi se på denne ideen om en Mars-ferd i 2033 kun som et smart trekk i kampen mot president Trumps ønske om en månelanding i 2024.

 

NASAs nye store bærerakett SLS (Space Launch System – bildet over), som nå er under bygging, og den planlagte romstasjonen Gateway (bildet under), er begge sentrale elementer i planene for å sende mennesker til Månen og etterhvert til Mars. (Illustrasjoner: NASA)