Status for Artemis*

Status for Artemis*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 16.06.21. Oppdatert 24.02.24.

eRomfart 2021-023, Norsk Astronautisk Forening, 16.06.2021

Bildene tilhører en nyhetsnotis sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.

Status for Artemis

Av Ragnar Thorbjørnsen

NASA holder fremdeles fast ved at den første SLS-oppskytingen kan finne sted i inneværende år, og arbeidet med å montere sammen alle elementene som skal inngå i oppskytingen av Artemis 1, er i full gang ved Kennedy Space Center.

I dagene 11. til 13. juni ble kjernetrinnet montert sammen med faststoffrakettene, og mot slutten av måneden skal øvre trinn (Interim Cryogenic Propulsion Stage) monteres på toppen av kjernetrinnet. I de neste månedene skal det utføres tester for å sjekke ut alle deler av bæreraketten. Man skal også gjennomføre en utrulling til oppskytingsplattformen. Foreløpig skal ikke Orion-romskipet monteres på toppen av bæreraketten, man skal i stedet benytte en test-artikkel for å simulere vekten av romskipet.

 

Kjernetrinnet til SLS heises på plass mellom de to faststoffrakettene.


Biden-administrasjonen stiller seg fullt og helt bak programmet, også den delen av programmet som tar sikte på å gjenoppta bemannede landinger på Månen. Således er det foreslått et budsjett for 2022 på nesten 25 milliarder dollar, en betydelig økning sammenlignet med inneværende budsjettår. NASA har dessuten signalisert at de ønsker å muliggjøre utvikling av enda et månelanderkonsept, slik at man vil ha flere muligheter enn kun å satse på at SpaceX lykkes med sin utvikling av Starship. Dette er i tråd med ønsker fra Kongressen, så akkurat nå ser det lyst ut for Artemis-programmet i de kommende årene.

 

Illustrasjon av alle elementer i første versjon av SLS (Space Launch System - Block 1).Likevel er det mye som skal klaffe før den første virkelige testen (Artemis 1) og den første bemannede testen (Artemis 2). Fordi deler av utstyret på Artemis 1 skal gjenbrukes på Artemis 2, må det gå 20 måneder mellom de to ferdene, derfor kan Artemis 2 tidligst finne sted høsten 2023. Når det spørres om planene for bemannet månelanding i 2024, svarer NASA fremdeles at det er planen, men tilføyer at mye må klaffe for at det skal bli mulig. I praksis er det nok få som har tro på at det vil kunne skje.

For å kunne tildele en kontrakt for utvikling av et alternativt månelandingskonsept trenger NASA allerede neste år fem milliarder dollar ekstra, noe de mener kan tas fra den ekstra potten president Biden har foreslått å bruke for å få fart på økonomien i kjølvannet av pandemien. NASA-sjef Bill Nelson bruker blant annet argumentet om økt konkurranse fra Kina for å få Kongressen til å slutte opp om en slik ekstrabevilgning. I den anledning viste han fram, under en høring i Kongressen, bilder fra Kinas nylige landing på Mars. Foreløpig er Kina mest opptatt med etablering av sin nye romstasjon, som planlegges bemannet i løpet av inneværende måned. Imidlertid har det også kommet signaler fra Kina om bemannede måneferder, riktignok ikke før vi kommer over i 2030-årene. Når NASA går inn for å satse på flere hester for utviklingen av månelandingsfartøy, må det først og fremst ses som et tegn på at det er knyttet stor usikkerhet til om løsningen til SpaceX kan realiseres innen rimelig tid. Men det kan også tolkes som at NASA spiller på at dette er en mulighet som har åpnet seg når Kongressen nå vil bevilge flere trillioner dollar til infrastrukturpakken som skal få fart på økonomien. Det gjenstår å se om Kongressen lar NASA få noe av denne ekstra potten.