Tianwen 1 skutt opp mot Mars

Tianwen 1 skutt opp mot Mars

Publisert av Norsk Astronautisk Forening den 31.07.20.

eRomfart 2020-039 Norsk Astronautisk Forening, 31.07.2020

Av Øyvind Guldbrandsen