Til Mars med atomkraft*

Til Mars med atomkraft*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 25.01.23. Oppdatert 17.03.24.

eRomfart 2023-002, Norsk Astronautisk Forening, 25.01.2023

 

Dette er en nyhetsartikkel opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.


Til Mars med atomkraft

Av Ragnar Thorbjørnsen


Etter den første månelandingen i 1969 var NASA raskt ute med visjoner om en bemannet ferd til Mars i 1980-årene. Allerede da hadde man et forskningsprogram som tok sikte på å utvikle et fremdriftssystem basert på atomkraft (NERVA - Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application).

NERVA-programmet ble imidlertid avsluttet i januar 1973. Året før hadde NASA også måttet avslutte Apollo-programmet (ferden med Apollo 17 ble gjennomført i desember 1972). Apollo-teknologien ble riktignok også benyttet i gjennomføringen av romstasjonsprosjektet Skylab (1973-1974) og i ASTP-ferden i 1975 (Apollo-Soyuz Test Project). Men tanken om bemannede ferder til Mars var begravd på ubestemt tid, den har først dukket opp igjen i forbindelse med Artemis-programmet.

Det er naturligvis ikke Orion-romskipet som skal frakte mennesker til Mars, men Artemis-programmet inkluderer også bæreraketten SLS, og den raketten kan komme til å spille en viktig rolle i et fremtidig Mars-prosjekt. Man kan selvfølgelig også spekulere i et scenario der den nye bæreraketten til SpaceX (SuperHeavy) vil utkonkurrere SLS, siden SuperHeavy vil være gjenbrukbar og dermed mye billigere i drift. Elon Musk har uttalt at SpaceX også har som mål å sende mennesker til Mars, men dette er nok foreløpig mer å anse som promotering framfor realiteter. Bruk av konvensjonell fremdrift innebærer at en reise fra Jorden til Mars tar åtte til ni måneder, noe som innebærer en veldig høy risiko for passasjerene. Dette er noe av bakgrunnen for at NASA nå igjen vil satse på utvikling av et fremdriftssystem basert på atomkraft.

Den 24. januar kunngjorde NASA-sjefen (Bill Nelson) at de vil innlede et samarbeid med DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) om et program som skal demonstrere bruk av en rakettmotor basert på atomkraft (NTP - Nuclear Thermal Propulsion). DARPA har allerede arbeidet med dette programmet en stund. Programmet har betegnelsen DRACO, som står for Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations. Nelson sier at man tar sikte på en demonstrasjon i jordbane allerede i 2027.


DARPA har publisert denne illustrasjonen av et romfartøy med NTP-motor.


Kongressen i USA har bedt NASA om å investere i NTP, og har over flere år bevilget mer til slikt arbeid enn NASA har bedt om. Nå har NASA kommet til at slik teknologi er kritisk viktig når mennesker skal reise til Mars, en konklusjon som riktignok først ble publisert av National Academies i februar 2021. Der skrev man at dette ville være helt avgjørende om NASA skulle gjennomføre en bemannet Mars-ferd sent i 2030-årene. Med en motor basert på NTP kan reisetiden mellom Jorden og Mars komme ned mot 45 dager, noe som vil gjøre en Mars-ferd betydelig enklere med tanke på risiko for romfarerne. Her må det føyes til at en bemannet ferd til Mars uansett vil være et komplisert foretagende.    

                    


En bemannet ferd til Mars vil være avhengig av at mye utstyr er plassert ut på overflaten før romfarerne ankommer. Utstyret vil mest sannsynlig bli fraktet til Mars med bruk av konvensjonelle fremdriftssystemer.