Travle romfartsdager*

Travle romfartsdager*

Publisert av RAGNAR THORBJØRNSEN den 10.04.22. Oppdatert 09.03.24.

eRomfart 2022-007, Norsk Astronautisk Forening, 10.04.2022

 

Dette er en nyhetsartikkel opprinnelig sendt på epost til medlemmer av Norsk Astronautisk Forening. Dersom du ikke er medlem, men ønsker å motta disse epostene og nyte godt av våre øvrige tilbud, kan du melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema.


Travle romfartsdager

Av Ragnar Thorbjørnsen

   

I løpet av 10 dager, i tidsrommet 30. mars til 8. april, skjedde det en hel del relatert til bemannet romfart, som er verdt å nevne. Den 30. mars landet Sojuz MS-19. Den 31. mars gjennomførte Blue Origin en ny ferd med New Shepard. Den 8. april gjennomførte SpaceX en oppskyting av Crew Dragon under betegnelsen Ax-1.

Under en pressekonferanse foran Crew-4 den 31. mars, med planlagt oppskyting den 20. april, ble det fra NASAs side orientert om forhandlingene med Roskosmos angående utveksling av mannskap på kommende ferder til Den internasjonale romstasjonen (ISS). Dessuten har NASA nå i begynnelsen av april startet testing med en prøvenedtelling for Artemis 1.

Det interessante med landingen til Sojuz MS-19 er at en amerikaner var en av de tre om bord. Det var blitt spekulert i om «situasjonen på bakken» ville gjøre det vanskelig å få denne amerikaneren tilbake til Jorden på planlagt vis, men som NASA har understreket flere ganger de siste ukene; samarbeidet på ISS fortsetter uavhengig av det som skjer her nede på Jorden. Nevnte amerikaner er Mark Vande Hei, som hadde oppholdt seg i romstasjonen i 355 døgn, hvilket er ny amerikansk rekord for sammenhengende opphold i rommet. Totalt har Vande Hei oppholdt seg i rommet i 523 døgn, hvilket ikke er amerikansk rekord, den innehas av Peggy Whitson med totalt 666 døgn.

 

I påskeuken er det 11 romfarere om bord i romstasjonen (ISS): Fem amerikanere, tre russere, en tysker, en kanadier og en israeler.


NASA opplyste den 31. mars at de fremdeles venter på en formell godkjenning fra Russland angående videre utveksling av romfarere, slik at amerikanere kan sitte på med Sojuz mens russere kan sitte på med Crew Dragon (senere også Boeing’s Starliner). Formålet med dette er å sikre at det alltid er minst én amerikaner og én russer om bord i romstasjonen. USA og Russland er inntil videre avhengig av hverandre for å sikre trygg drift av stasjonen.

Ferden med Blue Origin’s New Shepard den 31. mars varte i litt over 10 minutter, og tok de seks passasjerene til en høyde på ca 107 kilometer. Dette var den fjerde bemannede oppskytingen av New Shepard.

Etter at NASA nylig kunngjorde at de vil tildele en ny kontrakt for utvikling av et månelandingsfartøy, slik at SpaceX får konkurranse, sies det fra Northrup Grumman at de vurderer å melde seg på i konkurransen om denne nye kontrakten. I forrige runde, som ble vunnet av SpaceX, deltok Northrup Grumman som en del av «National Team», ledet av Blue Origin. Nå vurderer de å levere et forslag på egenhånd, men understreker at en endelig beslutning først vil bli tatt i løpet av noen få uker. Også Lockheed Martin, som var med i «National Team», vurderer å levere et eget forslag denne gangen.

Prøvenedtellingen med SLS/Orion på plass på Oppskytingsplattform 39B ved Kennedy Space Center har ikke gått helt på skinner. Det oppstod flere problemer underveis, som førte til at nedtellingen måtte avbrytes. Her må det selvfølgelig understrekes at hensikten med denne prøvenedtellingen nettopp er å avdekke problemer. Ingen av problemene gjaldt selve raketten, men utstyr på bakken. Det første forsøket startet den 3. april. Etter å ha gjort et nytt forsøk den 4. april / 5. april, som også måtte avbrytes, ble det bestemt å vente til etter oppskytingen av Ax-1, som var blitt utsatt fra 6. april til 8. april, i håp om at man skulle klare å gjennomføre prøvenedtellingen for Artemis 1. Det opplyses nå at man vil forsøke å gjøre seg ferdig med prøvenedtellingen i tidsrommet 12. til 14. april.

 

I begynnelsen av april var begge plattformer på Oppskytingskompleks 39 ved Kennedy Space Center (39A og 39B) i bruk: Artemis 1 på Oppskytingsplattform 39B (i forgrunnen) og Ax-1 på Oppskytingsplattform 39A.


Den 8. april ble Ax-1 skutt opp. Dette er den første romferden som Axiom Space arrangerer, de har kjøpt tjenesten av SpaceX. SpaceX stiller med bærerakett (Falcon 9) og romskip (Crew Dragon), Axiom Space stiller med betalende passasjerer. Det er fire passasjerer om bord, tre av dem betalende, de skal oppholde seg i ISS i litt over en uke. Det er oppgitt at billettprisen for hver av de tre er 55 millioner dollar. Den fjerde om bord er en tidligere NASA-astronaut (Michael López-Alegriá), nå visepresident i Axiom Space. De tre andre er Larry Connor (USA), Mark Pathy (Canada) og Eytan Stibbe (Israel). Det oppgis at de ikke reiser kun som turister, men at de skal utføre forskning under oppholdet i ISS. Det kan også nevnes at backup for López-Alegriá var Peggy Whitson, som nå arbeider som konsulent i Axiom Space.

 

Mannskapet på Ax-1, fra venstre: Larry Connor, Mark Pathy, Michael López-Alegriá og Eytan Stibbe.


Vi har allerede nevnt at det er planlagt en ny oppskyting av Crew Dragon den 20. april, med benevnelsen Crew-4. Dette er en ordinær ferd til ISS, med et nytt mannskap til romstasjonen. Astronauter på denne ferden er Kjell Lindgren (NASA), Robert Hines (NASA), Jessica Watkins (NASA) og Samantha Cristoforetti (italiensk ESA-astronaut). Til tross for sitt nordisk-klingende navn, har Kjell Lindgren ingen kjent tilknytning til et nordisk land.

 

Mannskapet på Crew-4, som etter planen skal skytes opp den 20. april; fra venstre: Robert Hines, Samantha Cristoforetti, Jessica Watkins og Kjell Lindgren. Cristoforetti er fra Italia, og representerer ESA.


Det viktigste som skjer under prøvenedtellingen for Artemis 1 er fylling av drivstoff, som må tappes ut igjen før raketten rulles tilbake til VAB (Vehicle Assembly Building). Til tross for at prøvenedtellingen tar lenger tid enn planlagt, er det fremdeles lov å håpe på en oppskyting i juni. Det vil nok gå noen uker før NASA ser seg i stand til å annonsere en dato for når oppskytingen kan finne sted. Første mulighet er i et oppskytingsvindu som åpner den 6. juni, men om ikke prøvenedtellingen kan avsluttes i neste uke, da spøker det nok for målet om oppskyting i juni.